Konkurs na esej "Moja Politechnika"

Image
-

Szanowni Państwo,

Miło nam ogłosić wyniki konkursu na esej „Moja Politechnika” zorganizowanego z okazji jubileuszu 75-lecia Politechniki Łódzkiej i 35-lecia „Życia Uczelni”, najdłużej nieprzerwanie wydawanego pisma uczelnianego. Czas pandemii sprawił, że czynimy to z pewnym opóźnieniem.

Swoje wspomnienia nadesłali studenci, doktoranci, pracownicy i absolwenci Politechniki Łódzkiej. Wpłynęło 60 prac. Ich autorzy różnili się znacznie wiekiem, kierunkami studiów, liczbą lat, przez które byli związani z PŁ oraz doświadczeniami wyniesionymi z uczelni. To skutkowało także różnorodnością ujęcia tematu konkursu.

Decyzją Kapituły, której przewodniczył rektor kadencji 2016-20 prof. Sławomir Wiak, nagrodę Grand Prix w wysokości 5 000 zł otrzymuje Pan Eugeniusz Łysek, absolwent Wydziału Włókienniczego. W swojej pracy wspomina studia, a także postaci wybitnych profesorów, z którymi miał zajęcia. Przytacza przy tym sympatyczne anegdoty. Z sentymentem wspomina swoich kolegów i ich zaangażowanie w powstanie organizacji studenckich, które do dziś działają na Politechnice.

Wyróżnienia w wysokości 2 000 zł otrzymują: Elżbieta Muszyńska i Jerzy Nowakowski.

Pani Elżbieta Muszyńska, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, po studiach wróciła do Łodzi. Już gdy była dzieckiem fascynowała się zabytkową willą Reinholda Richtera. Jak pisze, gdy przechodziła obok ogarniało mnie wtedy dziwne wrażenie – przeczucie, że będzie to ważne miejsce w moim życiu. Tak się stało. We wspomnieniach wraca do lat pracy w tym pałacyku, gdzie mieścił się wówczas Wydział Budownictwa oraz do postaci prof. Władysława Kuczyńskiego. Pisze, jak wielkim cieszył się on uznaniem, przytaczając przy tym zabawne historie. Opisuje wydarzenia z 1968 r., nawiązując też do strajków studenckich w 1981 r.

Pan Jerzy Nowakowski to absolwent Wydziału Mechanicznego, na którym studia rozpoczął w roku 1955. Jego praca jest pełna ciekawych opisów z kolejnych lat studiów. Szczególnie barwna jest opowieść o realizacji pracy dyplomowej i związanym z tym wyjazdem do ZSRR.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w „Życiu Uczelni”.

 

Politechnika Łódzka, wydawca biuletynu informacyjnego „Życie Uczelni”, ogłasza konkurs na esej - „Moja Politechnika".

W październiku 2019 roku rozpoczął się 75. rok akademicki na PŁ. Równocześnie jubileusz 35-lecia obchodzi „Życie Uczelni” biuletyn informacyjny Politechniki Łódzkiej, którego 150. numer ukaże się drukiem w grudniu 2019 roku. Ta zbieżność powodów do świętowania stała się impulsem do wpisania w program obchodów jubileuszowych konkursu na esej pt. „Moja Politechnika”. Patronat nad nim objął JM Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Sławomir Wiak.

Zachęcamy studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów Politechniki Łódzkiej do sięgnięcia „po pióro”.

Konkurs rozpoczął się 1 listopada. Do 1 marca czekamy na opisane w krótkiej formie literackiej przeżycia związane z Politechniką Łódzką, jakieś szczególne wspomnienia, warte zapamiętania doświadczenia, przyjaźnie i emocje, jakie łączą się z naszą Alma Mater. Wybór formy eseju - poważnej lub żartobliwej - należy do autora, ważne, aby narracja wiązała się z tematem konkursu.

Na laureatów czekają nagrody! Kapituła konkursu przyzna Grand Prix w wysokości 5 000 zł, a także dwa wyróżnienia, każde w kwocie 2 000 zł. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w biuletynie informacyjnym „Życie Uczelni”.

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji 75-lecia Politechniki Łódzkiej.