Pause slider Play slider Previous Next
prof. Sławomir Wiak

Szanowni Państwo,

witam Państwa na specjalnej stronie internetowej poświęconej 75-leciu istnienia Politechniki Łódzkiej. Powstała ona z myślą o wszystkich członkach społeczności akademickiej naszej uczelni – studentach, pracownikach, absolwentach, partnerach oraz przyjaciołach.

Kiedy rozpoczynaliśmy przygotowania do obchodów 75. rocznicy powstania naszej Alma Mater nie mogliśmy nawet przypuszczać, że przyjdzie nam się zmierzyć ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, który tak dotkliwie zmienia nasze życie i ogranicza funkcjonowanie.

Bezpieczeństwo oraz odpowiedzialność to priorytetowe cele, jakimi się kierujemy, podejmując wszystkie decyzje. W tej chwili część z nich dotyczy obchodów jubileuszu, a więc zmiany terminu uroczystości zaplanowanych na maj i czerwiec 2020.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją globalną dziś nie możemy podać nowego kalendarza wydarzeń. Zapewniam jednak, że dołożymy wszelkich starań, by godnie uczcić 75-lecie istnienia Politechniki Łódzkiej w sytuacji, kiedy będzie to możliwe i bezpieczne dla wszystkich.

Historia naszej uczelni wpisuje się w rozwój miasta Łodzi. Szczególną w niej datą był 24 maja 1945 roku, kiedy to powstały dwie pierwsze uczelnie, a wśród nich Politechnika Łódzka. Pamięć o tradycji i pielęgnowanie wartości określonych w dokumentach założycielskich są dla nas dumą oraz stanowią fundament do rozwoju nowoczesnej uczelni badawczej, liczącej się na arenie międzynarodowej.

Patrząc z nadzieję w przyszłość, chcemy wspólnie uczcić 75-letni dorobek społeczności akademickiej PŁ. Na przestrzeni tych lat aż 120 000 osób ukończyło Politechnikę Łódzką. Każdy absolwent to wyjątkowa historia stanowiąca fundament uczelni. Mam przekonanie, że łączące nas doświadczenia i wartości przyczyniły się nie tylko do indywidualnych sukcesów, ale także rozwoju PŁ.

Choć zmiany infrastrukturalne i organizacyjne są zauważalne na kampusie, to nie zmieniają się nasze wartości i priorytety – szacunek dla człowieka, etos pracy naukowej, służenie społeczeństwu, wychowywanie kolejnych pokoleń otwartych na świat i potrzeby innych, nieustanny rozwój.

O nowych inicjatywach będziemy Państwa informować, kiedy tylko będzie to możliwe.

Serdecznie pozdrawiam, życząc dużo spokoju.

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Image

Łódź, 24 maja 2020 r.

Jego Magnificencja
prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak
Rektor Politechniki Łódzkiej

z ogromną satysfakcją i radością składam na ręce Pana Rektora gratulacje z okazji jubileuszu 75-lecia Politechniki Łódzkiej. Powstanie w Łodzi zaraz po wojnie wyższych uczelni było milowym krokiem w rozwoju naszego miasta, odrobieniem zaległości i potwierdzeniem jego akademickich aspiracji.

Uruchomienie Politechniki Łódzkiej stało się impulsem do przeobrażenia Łodzi w prężny ośrodek naukowo-badawczy i otworzyło szansę na kształcenie wielu pokoleń studentów. To dzięki Państwa Uczelni możliwe było wprowadzenie do przemysłu łódzkiego dobrze wykształconej kadry inżynierskiej w wielu dziedzinach produkcji, nie tylko włókienniczej.

Dziś z dumą mówimy o jednej z największych w kraju uczelni technicznej, która posiada świetną kadrę oraz bazę kształcenia i zajmuje bardzo wysoką pozycję w branżowych rankingach. Jako absolwentka Politechniki Łódzkiej z sentymentem wspominam studenckie lata.

Szkoły wyższe stanowią obecnie w Łodzi naturalne zaplecze dokonujących się przemian. Nasze miasto - po transformacji w ostatnich dekadach - postawiło na nowoczesną edukację, innowacyjne branże, technologie i przemysły kreatywne, co diametralnie zmieniło wizerunek dawnego ośrodka fabrycznego.

Z okazji jubileuszu 75-lecia uczelni życzę władzom Politechniki Łódzkiej, kadrze naukowej, dydaktycznej oraz wszystkim pracownikom i studentom dalszych sukcesów. Bądźmy dumni z Łodzi akademickiej, która jest mocnym fundamentem rozwoju naszego miasta i stanowi o jego prestiżu w skali międzynarodowej.

Z wyrazami szacunku
Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

Nasi absolwenci

Andrzej Walczak

Współzałożyciel Grupy Atlas. Absolwent architektury na PŁ.

Wojciech Zieliński

Prezes Zarządu MakoLab S.A. Absolwent elektroniki na PŁ.

prof. Andrzej Górak

Ceniony ekspert w dziedzinie inżynierii środowiska. Absolwent inżynierii chemicznej na PŁ.